O projektu

Padlock Digital je platforma za povezivanje stručnjaka za bezbednost na Internetu (cybersecurity). Kompanija povezuje stručnjake sa ljudima kojima je potreban taj tip eksperta, ali i nudi mogućnost da se stručnjaci za cybersecurity prijave i naprave profil na sajtu.

Za Padlock Digital smo izradili web sajt na osnovu dostavljenih dizajn fajlova. Dodali smo nekoliko formulara koje je moguće popuniti i dobiti upit. Pošto se sajt bavi bezbednošću na Internetu naš primarni cilj je bio da ga osiguramo od hakerskih upada.

Takođe, optimizovali smo sajt za mobilne telefone.

Klijent:

Padlock Digital

Posetite sajt:

Šta smo uradili:

Izrada web sajta