O projektu

Istraživački i tehnološki centar je organizacija koja na jednom mestu objedinjuje najnovije informacije iz oblasti kvaliteta i drugih srodnih oblasti sa dugogodišnjim iskustvom saradnika koji su angažovani u radu. Cilj koji žele da ostvare je da znanjem, iskustvom, jedinstvenom i već nadaleko prepoznatljivom metodologijom i ostalim raspoloživim resursima pomognu liderima i menadžerima da poslovanje svojih organizacija podignu na viši nivo.

Za Istraživačko tehnološki centar iz Novog Sada smo napravili sajt koji je lako pregledan na svim uređajima. Na sajtu smo predstavili sve usluge koje nude, a sam web sajt smo napravili pomoću WordPress-a.

Klijent:

Istraživački i tehnološki centar Novi Sad

Posetite sajt:

Šta smo uradili:

Web dizajn
Izrada web sajta